Der er god grund til at være kritisk, når der ikke foreligger dokumentation for den ydelse, som et anlæg påstås at have i reklamemateriale

En luftsolfangers tekniske konstruktion ser simpel ud og kan faktisk være forholdsvis let at kopiere. Der er imidlertid overraskende mange faldgruber og risikoen for konstruktionsfejl er høj. SolarVenti’s konstruktion er beskyttet af flere patenter.

Som en veletableret producent byder SolarVenti A/S velkommen til nye konkurrenter, så længe det konkurrerende produkt er godt konstrueret og vil give en holdbar og god oplevelse for brugeren.

Desværre ser vi jævnligt producenter – både i Danmark og i udlandet – som udvikler løsninger, der er dårligt gennemtænkt og som har kørt stærkt vildledende marketingkampagner i en industri, der stadig er forholdsvis ung.

Både uovervejede løsninger og vildledende markedsførings-kampagner beskadiger branchen som helhed og har en negativ indvirkning på en kundes tillid.

Uanset hvilken luftsolfanger du som kunde, ender med at vælge, er der et par grundlæggende ting, der er værd at bemærke, når du læser produktbeskrivelser og andet salgsmateriale.

 

I årene fra 2010 til 2017 er der solgt et stort antal discountanlæg i Danmark

Disse anlæg solgtes af de største danske butikskæder og var af kinesisk oprindelse. Typisk har man angivet at disse små anlæg kunne klare at affugte huse på f. eks. 150 m3. Mange misforstod angivelsen som kvadratmeter. Men selvom man ikke misforstod dette og oversatte de 150 m3 til ca. 60 m2 husareal var påstanden om at kunne affugte denne størrelse hus både udokumenteret og helt urealistisk. Typisk ydede disse anlæg ca. 1/5 af det nødvendige. Det blev da også kendt ulovligt af Byggestyrelsen.

.

Se en simpel sammenligning med en kinesisk model

.

En sikker affugtning kræver et luftskifte i huset med let opvarmet udeluft mindst hver anden time – og helst oftere. I kældre bør der kun gå max. 1 time for et fuldt luftskifte. Går der længere tid får man ikke fugten bragt ud af huset før end den kondenserer igen længere væk i huset. Typisk vil man i et sommerhus blot flytte fugt fra stuen til f. eks. sove- og børneværelser, der derved bliver mere fugtige end ellers.

Det var bedre ikke at installere et underdimensioneret anlæg, da det forøger risiko for skimmel i dele af huset. Måske går der 2-3 år inden man opdager skader af denne art.

Velfungerende affugtning og ventilation og varmetilskud fra en luftsolfanger drejer sig grundlæggende om, at luftsolfangeren ved optimal udnyttelse af energien i den aktuelle solindstråling, skal blæse STORE MÆNGDER forvarmet ventilationsluft ind i huset – og at temperaturen på denne indblæsningsluft derfor skal være tilpasset, så luftsolfangerpanelet først og fremmest får blæst så MANGE KUBIKMETER ‘lun’ luft som muligt ind i huset, mens solen skinner.

På denne måde er huset forsynet med automatisk affugtning og ventilation uden driftsomkostninger, hvilket normalt vil føre til mærkbare besparelser på el- og varmeregningen, samt et godt indeklima.

Særlige krav til anlæg som skal affugte sommerhuse eller kældre

Den afgørende målestok for om en luftsolfanger fungerer effektivt, vil altid være et passende reguleret forhold mellem antal indblæste kubikmeter luft i timen og temperaturen på den indblæste luft.

 

Angivelser af luftmængder:

Hvis der opgives luftmængde, som blæses ind i huset, så vær opmærksom på at der er tale om den reelle luftmængde og ikke kun hvad ventilator i anlægget kunne yde, hvis den ikke var indbygget. F. eks. kunne ventilatoren i en SV3 faktisk yde op til 170 m3 i timen, hvis den ikke skulle trække gennem solfangeren.

SolarVenti opgiver kun 35 m3 som det faktisk indblæste – altså ca. 1/5 af ventilatorens opgivne data uden modstand. Det er altså stærkt vildledende og uansvarligt kun at opgive data for selve ventilatoren.

Det er umuligt for en privat kunde at vurdere, hvor meget husareal en given luftsolfanger kan affugte, hvis dette ikke er angivet af producenten.  Dette bør være opgivet som areal af hus eller kælder – og under alle omstændigheder ikke blot som rumfang af lokalerne.

Fugten i luften i et uopvarmet hus er ofte kun 1/500 del af den samlede fugtmængde.  Denne er nemlig bundet i vægge, gulve, inventar mm. – Og her er husets areal langt mere retvisende at benytte.

F. eks. er en krybekælder på 60 m2 langt vanskeligere at affugte end et hus på 60 m2 selv om kælderens rumfang kun er en brøkdel af husets.

 

Luftsolfangeren bør indeholde filter og kontraventil

Indblæsningsluften bør være så ren som mulig – renset for partikler og pollen. Ingen discountsolfanger har dette. En SolarVenti renser helt ned til 5µM, hvilket også omfatter f. eks. pollen. Dette filter renses automatisk af solens varme, når man slukker ventilator en gang i mellem i fuld sol.

En kontraventil forhindrer at luft med forurening kan trække baglæns ud i solfangeren f. eks. om natten. Sidder solfangeren på taget vil den virke som en aftræksskorsten, hvis der ikke er kontraventil. SolarVenti har her en særlig patenteret ventil kaldet ”Fugtstop”. Dette fungerer desuden lydløst.

Både filter og kontraventil hindrer insekter i at kravle ind i solfangeren og f. eks. sætte spindelvæv der.

 

Anlæg til kældre:

bør indeholde udsugningsventilator, som sikrer at luften ledes hurtigt og effektivt ud igen efter at den har optaget fugt. Det samlede luftskifte bør ikke overstige 1 time, hvis kælderen er uopvarmet.

Det hurtige luftskifte med opvarmet luft hindrer kondensdannelse og har desuden den evne at trække eventuel radon med ud.  Der bør være mulighed for at foretage udluftninger om natten i intervaller, da dette fremmer affugtningen.