SolarVenti A/S har 27 års erfaring i udvikling, produktion og professionel servicering af luftsolfangere

SolarVenti er i dag markedsførende på området. Med snart 70.000 SolarVenti anlæg i drift hos tilfredse kunder over det meste af verden. SolarVenti’s luftsolfangere anvender i dag alle det patent, SolarVenti har opnået på konstruktionen. Konstruktionen giver SolarVentis SV Luftsolfanger Modeller en lang række fortrin hvad angår ydelse, driftssikkerhed og vedligeholdelse.


Om patentet og konstruktionen

SolarVenti’s patenterede teknik er – noget forenklet forklaret – en særlig indsugning af frisk luft i panelet gennem mange hundrede små huller på panelets bagside. Indsugningen på hele bagpladen danner en isolerende pude og en optimal indre cirkulation. Både under drift og når anlægget er slukket og skal holdes nede i temperatur gennem selvafkøling.

bagpl_m_huller_web

Det meget store filter, som inde i panelet er strakt ud over hele indersiden af SolarVenti’s indsugnings-bagplade med de mange huller, betyder at anlæggene altid holdes rene og er uden vedligehold.
Også på lang sigt.


100 % lydløs selvafkøling

Køling/selvafkøling på SolarVenti anlæg er 100 % lydløs. Den enkle, patenterede konstruktion kan ikke gå i stykker.

I modsætning til konkurrerende anlæg med en ekstra køleventilator. som fjerner brugerens mulighed for at slippe for ventilatorlyd på varme dage.

En køleventilator monteret i luftsolfangerpanelet kan desuden gå i stykker – og dermed forårsage varmeskade på solcelle og hovedventilator.


Lille panel – med stor ydelse

Placeringen af solcellen inde i panelet betyder – sammen med blandt andet en optimeret indre luftgennemstrøming og en særligt udviklet og afstemt SV Kontrolpanel enhed til solcelledrift, at SolarVenti anlæggene har en særdeles høj ydelse pr. synlig arealenhed på solfangerpanelet.

Kort sagt: Mindre Luftsolfanger-paneler med en større effekt.


Lavest mulig panel-tykkelse

Indsugningen af luft gennem mange små huller på hele bagpladen giver en særlig isolerende ’pude’ som gør, at SolarVenti helt undgår at skulle isolere panelets bagplade.

paneler
Derfor har SolarVenti uden tab af ydelse kunnet bringe panelernes tykkelse ned på 5,5 centimeter for modellerne SV3, SV7 og SV14.

 

100 % driftssikker selvafkøling

Med SolarVenti’s selvafkøling gennem de mange huller bag på panelet kan solcelle og ventilator aldrig lide overlast fra ekstraordinært høje panel-temperaturer. Kølingen virker altid.

I modsætning til konkurrerende anlæg eksempelvis med særlig ekstra køle ventilator – som kan gå i stykker og dermed forårsage varmeskade på solcelle og ventilator. Umiddelbart kan det virke tillokkende, at lade en ekstra ventilator afkøle solfangerens indre – og samtidig med det lade ventilatoren trække varm luft ud af huset og ud gennem panelet, når sol og sommer er på sit højeste.

Men det er ikke nogen god ide. For sender man ’brugt luft’ indefra ud gennem et luftsolfanger panel, vil det på kortere eller længere sigt føre til aflejringer inde i panelet. Som så skal afmonteres, adskilles og renses.


Vedligeholdelsesfrit filter

Filtret i en SolarVenti er kæmpestort – det fylder hele bagpladens udstrækning. Filtret er på grund af sin konstruktion og placering vedligeholdelsesfrit ved normal brug.

filter_aluplade

Derved undgås problemer med lejlighedsvis svækket gennemstrømning og ydelse på anlægget på grund af manglende rengøring af filter.

Selvrensende:

Når du slukker blæseren på en solskinsdag, bliver den sorte absorberfilt mere end 80o grader Celcius varm, og vil derfor bevirke en selvrensende proces der udtørrer og dræber alle bakterier mv, der kunne være i filten.


Maksimalt udnyttet varme fra væg og tag

Da SolarVenti ’trækker vejret’ ind i filteret gennem de mange hundrede huller fordelt på hele panelets aluminiums bagplade, har indsugningen ingen ’støvsugereffekt’. Luften suges i stedet ganske stille over et stort område frem mod de små huller, og trækker derfor meget lidt støv med ind i panelet.

Den rolige luftstrøm frem mod panelets mange indsugningshuller har den heldige sidegevinst, at varme fra underliggende væg- og tagoverflade i maksimalt omfang trækkes med og udnyttes til en endnu højere ydelse inde i solpanelet.


SV Kontrolpanel optimeret til solcelle

SolarVenti’s egenudviklede SV Kontrolpanel enhed forbedrer solcellens driftseffekt yderligere med ca. 15-20% fordi SV Kontrolpanelet er specielt udviklet til 12 v solcelledrift.

Regulatorens lille computer sørger for hele tiden – i forhold til energien i den aktuelle solindstråling – at opretholde en optimal arbejdsspænding inde i den strømproducerende solcelle. Denne elektroniske regulering af måden solcellen arbejder på, giver en markant forbedring af ventilatorens og dermed anlæggets samlede driftsydelse.

Det nyeste og mest avancerede SV kontrollpanel er SControl


Holdbarhed, Forhandlernet og Service

SolarVenti har erfaring med snart 70.000 anlæg der kører ude i marken – både under de nordligste lande som Grønland og Lapland og i den anden ende Sydeuropa og Australien med skrappe solforhold. Vi ved at vore anlæg holder. Langt de fleste af de første anlæg SolarVenti producerede og monterede tilbage i 1986 kører stadig uden problemer.

SolarVentis veludbyggede forhandlernet sikrer at SolarVenti ejere altid kan få kvalificeret teknisk hjælp og service.

Om målinger og ydelsestal

Målinger og ydelsestal for luftsolfangere kan bruges og misbruges. Og bliver derfor også brugt – og misbrugt.
Se mere under: Fakta & og varm luft

SolarVenti resultater er også blevet målt ved det uafhængige DELTA Centre of Test Excellence, en af fire sub-centre under DANETV (Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknik). Her blev SolarVenti SV7 sammenlignet med to lignende modeller fra konkurrerende virksomheder. Se: Test Reporter – Downloads