SolarVenti luftsolfangerne er velegnede til køling af husets rum, når det er for varmt.

Modellerne SV7 / SV14 / SV20 og SV30 kan udbygges til dette formål med et kølesæt, som indeholder en ekstra ventilator. Denne ekstra ventilator installeres på en nordvendt facade – altså på husets skyggeside – og tilkobles SolarVenti Kontrolpanel eller termostat inde i huset.

Når den indendørs temperatur når over det gradtal, termostaten er stillet på, holder luftsolfangeren op med at køre. I stedet går køleventilatoren i gang. Og da det er luft fra husets skyggeside der nu blæses ind, sænkes indendørstemperaturen. På den måde kan der med denne udbygning af anlægget blæses skiftevis kølig og varm luft ind i huset – alt efter det konkrete behov.

Den ekstra ventilator på husets skyggeside drives af solcellen, som er monteret i SolarVenti luftsolfangerpanelet. Det betyder at også den ekstra ventilator er gratis i drift og uden vedligeholdelse.

Se Ventilationssæt (luft ind/ud)