Fugtigt og usundt indeklima kan medføre sundhedsproblemer

Mug og svamp trives under fugtige forhold og kan være skadeligt for møbler, bygninger og mennesker.

Usundt indeklima kan give ubehag og en øget risiko for sygdomme.

Allergiske reaktioner er talrige og stigende som følge af usunde levevilkår forårsaget af råd og svamp i vores huse.

Behovet for udluftning og udtørring i vores hjem og andre bygninger topper i løbet af efteråret og vinteren, og gode udluftningsvaner betyder høje varmeregninger.

En SolarVenti på væggen eller taget er en enkel, billig og effektiv løsning på de gener der kommer af et usundt indeklima.

Ingen driftsomkostninger, og gratis varmetilskud kan betragtes som en ekstra bonus.

Child with respiratory allergic reaction

Allergi og overfølsomhed har stor udbredelse i den danske befolkning. Man regner med, at 25 % af en fødsels-årgang på et tidspunkt i deres liv vil have allergi..

Byggestil og helbred

Som regel er problemer med vores indeklima er forårsaget af en unormal ophobning af fugt i møbler og i huset struktur, hvorfra fugten påvirker den luft vi indånder hver dag.

Vi ombygger og isolerer simpelthen vores huse mere og mere for at holde den dyre varme inde i bygningen og glemmer, at vi derved reducere luftstrømmen og øger luftfugtigheden.

Den enkle løsning på en for høj luftfugtighed har altid været en ordentlig udluftning. Men traditionel udluftning til det fri gennem døre, vinduer og luft-skakter indebærer tab af varme, og varme koster penge.

Økonomi og helbred – og SolarVenti Luftsolfangere

Det er samtidig blevet meget dyrt at ‘fyre for gråspurvene’ og dermed er det også blevet dyrt at ventilere huset.

I vinter- og efterårsperioderne, hvor der er størst behov for udluftning og affugtning i vores privatbolig, er det blevet en mærkbar udgift på privatbudgettet, at få boligen luftet tilstrækkeligt ud gennem friskluftsventiler eller jævnlig åbning af yderdøre og vinduer. Både bevidstheden om de økonomiske omkostninger og en generelt større bevidsthed om miljøomkostningerne kan være med til at skabe et indeklimaproblem.

En SolarVenti Luftsolfanger på væggen eller på taget vil kunne fungere som en billig, enkel og effektiv vej til et stærkt forbedret indeklima. Gratis i drift – både for miljøet og for pengepungen. Og både når målet er løsning eller afhjælpning af egentligt helbredsmæssige gener eller blot at opnå et større dagligt velvære ved en ‘god luft’ i huset.

Et SolarVenti anlæg er på grund af materialevalg og konstruktion særdeles driftssikkert og kører mange, mange år uden vedligeholdelse.