Anlægget kører gratis og uden tilslutning til el-net, idet det er selvforsynende med strøm via en solcelle. Når solen skinner, varmes luften op inde i absorberen, og den indbyggede solcelle fremstiller samtidig strøm til den indbyggede ventilator, som så blæser den opvarmede luft ind i huset.

Man suger / trækker frisk udeluft ind igennem en perforeret bagplade og igennem en 2 mm tyk filt. Lufthastigheden er samtidig så lav, at den kun kan bære meget ringe mængde støv, pollen m.v.
Når anlægget kører, isolerer det sig selv ved luftstrømmenes bevægelse inde i luftsolfanger-panelet. Slukkes anlægget afkøler anlægget sig selv – også i stærk solskin. Varmen stiger op indvendig i luftsolfanger-panelet og ud igennem filten og bagpladen (åben konstruktion). See short animation

Når SolarVenti er monteret, vil der med jævne mellemrum være synlig dug på indersiden af Lexan-plast dæklaget på luftsolfangeren. Dette er helt normalt og skader på ingen måde anlægget.

Når duggen bliver synlig, skyldes det blot mødet – eller forskellen – mellem den varme luft inde i luftsolfanger-panelet og den kolde eller i hvert fald meget koldere luft udenfor panelet. Ved et møde mellem to temperaturmæssige yderpunkter vil der der altid kunne afsættes dug på ’dugpunktet’ – som i dette tilfælde er undersiden af luftsolfangerens Lexanplast-dæklag.

Duggen vil derfor også være hyppigst forekommende, i de situationer hvor luftsolfangeren netop er gået i gang efter kortere eller længere tids stilstand på grund af skyet vejr. Her vil kontrasten mellem den varme luft inde i luftsolfanger-panelet og udenfor være størst.

Hvis man vil af med den synlige dug her og nu, kan en løsning være at slukke for luftsolfangeren i én eller flere timer afhængig af vejrforhold. Under luftsolfanger-panelets afkøling vil duggen typisk forsvinde.

Nej, det er vedligeholdelsesfrit, idet regn og sne rengør selve anlægget for støv, pollen og andre urenheder fra luften.

Nej, luften er filtreret i filten. Filten stoppes ikke til, da luften trækkes ind i absorberen over hele bagsiden. Luften kan filtreres yderligere med et specialfilter.

Det er rigtigt at SolarVentien i sig selv ikke affugter. Når anlægget alligevel har den effekt, er det fordi SolarVentien sender tør, varm luft ind i bygningen, lige præcis på de tidspunkter, hvor luften udenfor er allermest tør og ren. Altså når vejret udenfor er rimeligt klart.

Det allerbedste vejr til affugtning, er faktisk en kold, klar vinterdag med lidt sne på jorden. Så er luften særligt tør og ren og refleksionen fra sneen giver systemet et ekstra skub.

Rammeprofilet og bagpladerne er fremstillet i saltbestandig aluminium, hvilket gør SolarVentien let at løfte, flytte og montere. Konstruktionen gør samtidig luftsolfangeren uimodtagelig for gennemtæring også i et aggressivt miljø.

”Glaspladen” er ikke glas, men UV-bestandigt Lexan (plast) som virker isolerende og ikke splintrer, hvis anlægget tabes under transport m.v.

Lexan pladen er meget stødfast og kan f.eks. tåle en fodbold – og kan iøvrigt meget let skiftes.

Lexanen holder samtidig totalvægten nede i forhold til glas, som (heller) ikke kan isolere ordentligt.
Alle skruer og nitter er i rustfri stål og saltbestandig aluminium.

Luftsolfangernes korpus er utrolig holdbare og har en uanet levetid. Det eneste, der begrænser levetiden er de elektriske og elektrisk drevne dele. Her er det især solcellen og ventilatoren, der med tiden slides op og typisk holder mellem 10-20 år.
For at forlænge levetiden på en luftsolfanger, har vi flyttet solcellen i bagpladen, så det er let at udskifte solcellen med en ny.

Anlægget bliver nemmere at få plads på f.eks. væg eller tag, og udseendet bliver pænere.

Solcellen sidder bedre beskyttet i forhold til stikforbindelser, fodbolde, vind og vejr, når den er indbygget.

Når anlægget slukkes på en varm sommerdag, vil temperaturen i absorberen højest nå op på ca. 80 grader, hvilket ifølge forskere på DTU regenererer solcellen, således at dens levetid på denne måde faktisk forlænges – sammenlignet med en ekstern solcelle placeret udenpå luftsolfangeren.

Når den kører ved fuld ydelse, er lydtrykket ca. 40 db. (plus/minus 2 db. – alt efter solindfald)

Det svarer nogenlunde til ’støjen’ fra en meget lydsvag emhætte, og vi har til dato ikke oplevet kunder som har følt sig generede af lyden fra SolarVenti.

Lydniveauet (luftstrømmen) kan i øvrigt reguleres ned med ventilatorens regulator. Ved nedregulering af blæseren vil man til gengæld få en højere temperatur på indblæsningsluften.

Regulatoren kan sænke hastigheden på ventilatoren (luften) og derved gøre luften varmere, samtidig med at lydniveauet sænkes. Regulatoren har også en slukkefunktion, når den stilles på nul.

Afbryderen har kun en tænd/slukke funktion.

Så sydligt og så lidt skygge fra træer og huse m.v. som muligt.
Med retning direkte syd får man det mest optimale solindfald om vinteren.

Vægmontage er teoretisk det bedste, fordi solen går ned i 12 grader på horisonten (ved vores breddegrad) om vinteren.

Når fangeren monteres på taget, skal den rejses i 60 grader for at kunne fange vintersolen. Samtidig sikrer hældningen, at der ikke ophobes snavs på anlæggets overflade og at sneen ikke lægger sig på den lysgennemtrængelige overside. Endelig er hældningen nødvendig for at sikre, at luftsolfangerpanelet kan slippe af med varmen under slukket tilstand på f.eks. en varm sommerdag.

Luftsolfanger-panelet kan monteres lodret som en dør – eller vandret i ’bredformat’. Placeringen bestemmes udelukkende af, hvad man som bruger synes ser pænest ud og hvad bygningen giver mulighed for.

På vore breddegrader skal det være en ganske særlig situation, hvis anlægget ikke kan holde et hus frostfrit. Men vi kan ikke generelt garantere, at anlægget holder huset frostfrit. For vi eksporterer også anlæg til eksempelvis Grønland, hvor 45 grader minus-temperaturer ikke er ualmindelige. Her er situationen naturligvis en anden end i Danmark.

Der er desuden generelt stor forskel på, hvordan huse er isoleret, og der er endnu flere afgørende faktorer. Det betyder eksempelvis meget, hvordan luften fordeler sig i det pågældende hus, og om anlægget er dimensioneret og placeret rigtigt.

Det er også væsentligt, at anlægget efter opstilling har haft tid/sol nok til at sikre en grundlæggende affugtning af huset. I det øjeblik anlægget har haft mulighed for over tid til at affugte den eksisterende fugt i vægge, gulv, loft konstruktion og inventar, og huset generelt er blevet godt tørt, vil anlægget også have bedre mulighed for, at kunne holde bygningen frostfri.

Ja, vores tagsæt kan altid eftersendes. Alle modeller leveres standard med beslag til væg.

Anlægget leveres som et ”gør det selv” sæt i en slagfast papkasse.

Alle løsdele såsom flexrør, dyse, ventilramme, spændbånd, beslag og skruer er pakket i en løsdelskasse, der ligger i den store papkasse.

Man skaber et svagt overtryk i huset, som hele tiden ”skubber” den gamle luft væk.

Luften vil søge ud, hvor huset er utæt f.eks. ved døre, vinduer, lofter og gulve.
Man kan selv dirigere luften derhen, hvor man ønsker, gennem målrettet brug af husets udluftningsventiler.

Anbringes udluftningsventilen/ventilerne som udgangspunkt i den ende af huset som er ’modsat’ indblæsningen, vil den varme luft fra luftsolfangeren typisk blive optimalt fordelt i hele huset.

Hvis man skal indstille eller undersøge anlæggets effekt på hele huset, kan man med fordel starte med at lukke alle eventuelle ventilationer i husets forskellige rum, bortset fra den udluftningsventil, som sidder længst væk fra indblæsningen. Herefter vil man kunne mærke (evt. måle), om luften når hen i denne ende af huset. Bagefter kan man forsøge at åbne andre udluftningsventiler i huset. For at se, hvilken effekt det har på fordelingen af den varme og tørre luft.

Generelt gælder det, at kortere rørføring giver bedre varmeudnyttelse.
Hvis rørføringen skal være længere end gennemføringen gennem væggen, skal der bruges glat rør, af hensyn til modstand/tryktab.

Med SV2 og SV3 kan man som standard trække 1-2 meter i glat rør

Med SV7 og SV14 kan der som standard trækkes 1-4 meter i glat rør (lige stykke)

Med SV30 kan der som standard trækkes 1-5 meter i glat rør.

Hvis der er brug for længere rørføringer end de ovennævnte, eller hvis et rør skal føres nedad for eksempel ned i en kælder, vil det typisk kræve installation af en ekstra ventilator.

SV3 kassen måler: 1 x 67 x 19 cm.
SV7 kassen måler: 120 x 80 x 19 cm.
SV14 kassen måler: 224 x 77 x 15 cm.
SV30 kassen måler 302 x 105 x 12,5 cm.
Tagkit kassen måler 71 x 41 x 21 cm.
SV30 solcellekassen måler 97 x 36 x 15 cm.

Luften søger derhen, hvor den lettest kommer ud igen. Eksempelvis til aftræk i badeværelse, køkken eller andre aftræk og utætheder i huset.

Hvis det er muligt, så lad luften blæse direkte ind i det vigtigste rum og åbn døre til andre rum. Vær opmærksom på, at skorstensspjældet til en brændeovn, som ikke er i drift, i høj grad vil kunne danne aftræk for luften i rummet. (Se evt. også spørgsmålet: ”Hvad sker der, når anlægget blæser varm luft ind i huset?”)

Én mulighed er at sætte et større solpanel op (SV30 på 3 m2). Hvis man samtidig sørger for at der er aftræk i den anden ende af huset, vil luften fra SolarVenti’en automatisk søge den vej.

En anden mulighed er at anbringe fx 2 stk. SolarVenti på huset – fordelt i hver sin ende af huset.

Det kan selvfølgelig altid ses hos SolarVenti A/S (mellem Silkeborg og Randers) . Derudover er der en mulighed for at kontakte en af de mange private forhandlere, som findes over hele landet. Spørg SolarVenti om en liste over forhandlere – eller se listen på hjemmesiden.

Det kan man på alle udgaver, da de er forsynet med indbygget afbryder. En supplerende regulator, gør det muligt at regulere luftgennemstrømningen og indblæsningsluftens temperatur.

Det kan i visse situationer være praktisk at kunne regulere ned på luftgennemstrømning og temperatur ved større anlæg, når bygningens brugere opholder sig tæt på indblæsningsventilen.

De små systemer reguleres udelukkende på indblæsningsdysen i loftet eller på væggen. Og alle anlæg er med afbryderfunktion, så man kan slukke helt. Herudover kan de fleste anlæg – bortset fra SV2 og SV3 – suppleres med en trinløs elektronisk regulator, så man ad den vej kan skrue ned for luftstrømmen. Når luftstrømmen begrænses vil temperaturen på indblæsningsluften samtidig stige.

Ja, man kan nemt udbygge systemet til at blæse direkte kølig luft ind. Ved hjælp af en ekstra ventilator på nordsiden af bygningen. Og en rumtermostat, der skifter mellem ventilatorerne.

Kølingen fra den ekstra ventilator på husets nordside, kan gøres endnu kraftigere, ved at lade ventilatoren trække luften gennem ’kølerør’ gravet ned i jorden, inden luften blæses ind i bygningen.

Når anlægget er under 1 år gammelt blæses der ofte en del mere luft ind end forventet, hvilket samtidig bevirker lidt lavere temperaturer. Det skyldes at solcellen producerer ekstraordinært megen strøm i starten. Først efter ca. 1 år stabiliserer solcellens el-produktion sig på det angivne niveau.

Den ekstra luftmængde i starten er normalt en fordel, da man hurtigere får huset affugtet. Ønsker man varmere luft, kan man stadig justere ved at skrue ned for spjældet ved indblæsningen – eller skrue ned på den elektroniske regulator, hvis anlægget er suppleret med denne.

Ventilatoren skal have en vis mindste spænding fra solcellen for at starte op. Når den så først er i gang kan den lettere fortsætte. Ved en meget lav indstråling – for eksempel når solen kommer meget skævt på, eller er dækket bag en sky, – kan man opleve kun at høre en ganske svag brummen fra ventilatoren (som jo prøver at starte).

Det er svært at sige generelt, hvordan solstrålingen skal være, for at systemet kører. En enkelt lille sky på en ellers skyfri himmel kan virke mere forstyrrende end et jævnt tyndt skydække over hele himlen. Det skyldes, at det jævne skydække udsender megen indirekte stråling.

Pas i øvrigt på med at sætte en finger i en kørende ventilator. Selv om den er lille at se til, er der stor kraft i den, når den kører. Nok til at give en ubehagelig overraskelse.

Når solen skinner, kan luften varmes op og gi’ sin affugtende og opvarmende effekt – ellers ville man få den aktuelle udelufttemperatur blæst direkte ind i huset.

Meget ofte følges frost og sol ad. På rigtig kolde dage, skinner solen ofte. På en frostklar dag vil næsten al fugt ligge lige over og ganske tæt på jorden, og al luften i enhver højde derover er derfor meget tør og god at få blæst ind i huset.

SolarVentis affugtning af huset, er en proces over tid. Så i overskyede perioder sker der bare ikke noget som helst. Når solen så kommer igen, vil den begrænsede mængde fugt, som er blevet dannet i mellemtiden (og som formentlig ikke kan mærkes), blive fjernet i løbet af kort tid.

Hvis eksempelvis en SV14 monteres i lodret position på en husfacade, og et stort udhæng på huset betyder, at den øverste tredjedel af SV14 panelet står i skygge, er det stadig OK. For selve solcellen sidder i bunden/nederste halvdel af et lodretstående panel.

Skygge fra udhænget vil i dette tilfælde betyde en lidt mindre varmemængde fra luftsolfangeren om sommeren, når solen står højt på himlen. Men om vinteren, hvor varmen for alvor gør nytte, vil solen typisk stå så lavt på himlen, at SV14 panelet ikke står i skygge.

Hvis man – i et andet eksempel – monterer en SV7 et godt stykke op ad væggen under udhænget, vil det gi’ problemer. Luftsolfangeren vil formentlig være slukket det meste af tiden. For på SV7 sidder solcellen ca. midt i panelet, og hvis SV 7 placeres højt på væggen når der er stort udhæng på huset, vil SV7 solcellen således være i mere eller mindre skygge i alt for stor en del af tiden. Problemet vil ofte kunne løses ved at placere SV7 længere nede på væggen.

Ja, alle med blot en smule flair for brug af almindeligt værktøj, vil kunne montere et anlæg. SV14 som er det største af de små anlæg vejer 19 kilo og vil også rent vægtmæssigt kunne håndteres af de fleste. SV30 er vores tungeste anlæg og her vejer lufsolfangerpanelet 28 kilo. Her vil det være en nødvendighed at være to om monteringen på et tag – og en stor fordel at være to ved en vægmontering.

Vores solfanger vil som udgangspunkt filtrere de fleste partikler fra, så der bliver blæst renere luft ind i huset. Dette er grundet en lav indsugningshastighed og kombinationen af små huller i bagpladen, samt en 2 mm tyk specialfilt der gør det svært for partikler at passere.

Vi har med tiden fået tilbagemeldinger fra kunder, som har oplevet at deres problemer med allergisk udslæt og allergisk astma er blevet mindsket eller helt er forsvundet efter installationen af SolarVenti.

Det er temmelig enkelt at montere en SolarVenti, og de fleste med blot nogen erfaring med håndværk i hjemmet, vil kunne klare det.

SV3 tager cirka 1 time at montere på en væg. SV7 tager cirka 2 timer at montere og SV14 cirka 3 timer.

Man skal som tommelfingerregel beregne den dobbelte tid til tagmontering.

Nej – hvis luftsolfanger-panelet og røret gennem væggen er korrekt monteret, trækker det kun sjældent  gennem indblæsningshullet, når ventilatoren står stille om natten. Det skyldes det indbyggede ”Fugtstop” som kan holde et vist vindpres ud. Forlanger man absolut lukket spjæld under alle vindforhold kan man få et motorspjæld der lukke hermetisk.

Ja, men det er unødvendigt at koble afbryder og regulator på samtidig, da regulatoren jo også er afbryder når den står i 0-position. Termostat bruges kun til SV30.

”Det gode indeklima kommer udefra” – forstået på den måde, at al ren, frisk luft kun kan hentes udefra. Men samtidig kan man jo også hente al mulig slags forurenet luft udefra.

Dermed kan man selvfølgelig også komme til at suge naboens brændeovns-røg ind i stuen.

Ligesom man kan lukke brænderøgen ind gennem vinduet ved almindelig udluftning, hvis vinden blæser den ’forkerte’ vej.

Men det helt afgørende for, hvilken luft man henter ind i sit hus med en SolarVenti er, hvor SolarVenti’en er placeret på huset.

De mange små huller på SolarVenti panelet er den ’indsugning’ SolarVentien trækker vejret igennem. Hvis denne ’indsugning’ er placeret et sted hvor luften normalt er ren, så er den indblæste luft også ren. Generelt kan man sige, at den reneste og tørreste luft vil kunne hentes så højt oppe på huset som muligt.

Det betyder i praksis, at man ikke skal montere en SolarVenti helt nede ved jorden.

Og det betyder også i praksis at man som bruger – derudover – blot skal koncentrere sig om at finde en en plads hvor solfangeren kan vende mod syd og hvor der ikke i øvrigt er punktforurening fra brændeovne eller emhætte-afttræk eller lignende.

Umiddelbart vil de fleste sige, at den bør sidde ved gulvet, men det vist sig, at det ikke spiller nogen rolle, om den sidder i loftet, eller øverst eller nederst eller i midten på væggen. Det er først og fremmest antallet af kubikmeter indblæst luft, der betyder noget for det gode resultat.